CONCLUSIONS 2020

CONCLUSIONS DE L’ESTUDI:


Propostes per abordar el nou associacionisme:

Formació en gestió associativa global de caràcter gratuït. Els programes de formació hauran de tindre en compte la dimensió de les associacions per programar la formació.

Incentivar la professionalització del sector amb modalitats de contractació especialment per a joves, pràctiques i beques.

Estatut jurídic específic per a associacions menudes més favorable a l'actual. Les associacions necessiten reduir les barreres d'entrada i els costos normatius (comptables, de transparència, gestió de dades, documentació...) i ampliar el concepte de comptabilitat social en el cas de les grans associacions.

Reconeixement explícit de les associacions per part de les institucions com a mediadors legitimitats i qualitativament específics en els processos de participació i de construcció de consensos socials. Reconeixement de representativitat i interlocució qualificada a nivells territorials.

Regulació del dret d'accés a la informació específic per a entitats col·lectives.

Col·laboració en xarxa. Evitar l'atomització excessiva ha de ser una tendència afavorint els mecanismes de col·laboració entre associacions en les convocatòries de subvenció i les quotes de pertinença intentant generar sinèrgies temàtiques i complementàries. ● Autonomia financera.

○ Les associacions han de treballar més a prop de les empreses afavorint el patrocini.

○ Les subvencions s'han de transformar en convenis de col·laboració amb seguiment continu.

○ Els problemes de finançament: distància temporal entre activitat i subvenció es podrien resoldre amb convenis bancaris amb intervenció pública en la negociació.

○ Subvenció indirecta amb mitjans no dineraris (espais, professionals, assessorament, acompanyament)


Visibilitat i prestigi. Des dels mitjans públics i privats les associacions han d'ocupar un espai de visibilitat, credibilitat, legitimitat i reconeixement per afavorir l'autoestima associativa.