Llibertat d'expressió

Llibertat d'expressió

La seua principal regulació es troba en els següents textos legals:

En aquest punt haurem de procurar que des dels nostres continguts (tant text, com audiovisuals) no es realitzen injúries, acusacions, crítiques desproporcionades ... per les que ens puguen acusar de vulnerar aquests drets fonamentals inherents a la persona . Tingues en compte a més que els comentaris d'un bloc també formen part del seu contingut i per tant hauràs de pensar quins criteris de moderació vas a emprar.

No hi ha un concepte definit i clarament delimitat sobre quan es vulnera el dret a l'honor i la pròpia imatge, així que parlem d'una significació relativa que haurà de ser valorada en cada cas concret. Una calúmnia és l'atribució d'un delicte realitzada amb coneixement de la seua falsedat. Per la seua banda, les injúries , són expressions que lesionen la dignitat d'una altra persona, "menyscabant la seua fama o atemptant contra la seua pròpia estimació". Els delictes d'odi són aquells incidents que estan dirigits contra una persona o la seua propietat motivats per un prejudici basat en : discapacitat, raça, origen ètnic o país de procedència, religió o les creences, orientació i identitat sexual, situació d'exclusió social o qualsevol altra circumstància o condició social o personal.