Inversions

quines són les inversions bàsiques d'una associació?

Si la nostra organització està ben administrada pot ser que trobe una mica de diners extres en el seu banc. En comptes de deixar-ho ací acumulant pols en un compte corrent sense interés o amb un molt baix, podria considerar invertir almenys una part d'ell en alguna cosa que genere major interés.
Per a la majoria de les organitzacions, no té sentit invertir en accions o en mercat de bons, ja que aquests són per naturalesa, propostes a llarg termini que impliquen certa quantitat de risc. A causa dels alts i baixos de les accions, una estratègia d'inversió cautelosa significa quedar-se en el mercat per almenys cinc anys, la qual cosa pot derrotar els objectius d'inversió de la seua organització. Addicionalment, la seua inversió necessita administració, i els honoraris administratius es carreguen ja siga si vosté guanya diners o no. Llevat que la seua organització tinga un fons de donació o una altra suma de diners prou grans com per a generar un ingrés significatiu (i el qual vosté puga permetre's tindre paralitzat per un llarg termini), invertir en accions i bons poques vegades és útil.


Si comptem amb una gran quantitat de diners disponibles, potser pot considerar una inversió de capital. Una inversió de capital significa prendre una quantitat de la seua capital -el valor de la seua organització - i utilitzar-la per a comprar alguna cosa que per si només es converteix en part del capital de l'organització. Per exemple, pot considerar, com ho fan moltes organitzacions sense finalitats de lucre, comprar un edifici.


Algunes dels avantatges d'aquest curs d'acció:


  • L'edifici en si és un bé de l'organització, el qual pot ser venut si és necessari, o es pot mantindre fins que li pertanga a l'organització lliurement.

  • Pot ser capaç de generar ingressos -potser prou per a cobrir la hipoteca i el manteniment -arrendant parts de l'edifici que no utilitzem. Si podem eliminar els costos d'espai d'aquesta forma, millorarà la seua situació de flux d'efectiu enormement.


Altres possibles inversions de capital, depenent de les necessitats i objectius de la seua organització, podrien incloure la compra de vehicles, grans peces d'equipament mèdic, terreny, etc.