tutories formatives

QUÈ SÓN LES tutories?

Són sessions de caràcter pràctic amb les preguntes i els casos pràctics més freqüents respecte a la gestió d'una associació.

Segons la situació epidemiològica poden ser presencials o virtuals i cal inscripció prèvia per a no superar les sis persones.

Les tutories es plantegen de manera temàtica però en qualsevol tutoria es pot preguntar qualsevol cosa que no estiga en el tema. Simplement intentem estructurar orientativament els continguts.